Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Lidt Sundere

1. Lidt Sundere er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lidt Sundere er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig, når:

 • Du bruger Lidt Sundere’s hjemmeside: www.lidtsundere.dk.
 • Du køber et produkt hos Lidt Sundere.
 • Du er i kontakt med Lidt Sundere som kunde eller samarbejdspartner.
 • Du retter henvendelse til Lidt Sundere pr mail eller telefonisk.
 • Du tilmelder dig Club Lidt Sundere.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lidt Sundere
Blomstervangen 28B
6800 Varde
CVR-nr.: 42648779
Telefon: 29 73 80 91
Mail: linea@lidtsundere.dk


2. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os pr mail.: linea@lidtsundere.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

3.1 Når du bruger lidtsundere.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside. Oplysningerne er typisk din IP-adresse, hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på vores hjemmeside. Lidt Sundere’s anvender cookies, når du bruger lidtsundere.dk.

3.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og lidtsundere.dk’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, samt på baggrund af de informationer vi får fra dig via din brug af lidtsundere.dk at foretage personaliseret markedsføring, herunder annoncering via f.eks. Facebook. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre lidtsundere.dk, samt at vise dig relevant indhold.

3.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores anvendelse af cookies og Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra a), samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevant i vores markedsføring som muligt jf Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f).

3.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Det er f.eks, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, oplysninger om hvilke produkter du køber og evt. har returneret, oplysninger om forespørgsler, leveringsvalg og reklamationer, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget

3.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dit køb, behandles også for at overholde lovkrav, herunder tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på lidtsundere.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at forhindre muligt svig.

3.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra b), c) og f)

3.3 Når du er tilmeldt Club Lidt Sundere, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse evt navn og mobilnummer.

3.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at levere nyhedsbreve til dig.

3.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra a) 

3.4 Når du bruger Lidt Sundere’s sociale Facebook og Instagram, behandler vi de oplysninger, du har gjort tilgængelige, dine reaktioner på vores opslag, din deling heraf, samt evt. kommentarer til vores opslag.

3.4.1 Formålet med Lidt Sundere’s behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Lidt Sundere, at besvare din henvendelse, at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når Facebook Inc benytter personoplysninger indsamlet på Lidt Sundere’s Facebookside eller Instagramprofil f.eks. til forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc og Lidt Sundere for at være fælles dataansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebook Inc.’s datapolitik.

3.4.2 Retsgrundlaget for denne behandling er Lidt Sundere’s legitime interesse i at markedsføre Lidt Sundere, at besvare din henvendelse, at lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f) 

4. Kategori af personoplysninger

4.1 Vi behandler følgende kategori af personoplysninger om dig: almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Mail
 • Telefonnummer
 • Betalingsoplysninger

4.1.1 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra a) og b)

5. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

5.1 Lidt Sundere har Facebook Pixels implementeret på lidtsundere.dk for at indsamle data for optimering af vores Facebook annoncer. I den forbindelse modtager Facebook oplysninger om din IP-adress, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser og den måde du bruger lidtsundere.dk. Når Facebook Inc. bruger oplysninger indsamlet via Facebook Pixels på lidtsundere.dk til f.eks. forbedring af deres reklamesystem, kan Facebook Inc. og Lidt Sundere anses for at være fælles ansvarlige. Vi henviser i den forbindelse til Facebook Inc. datapolitik. Lidt Sundere benytter Google Analytics for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af Lidt Sundere, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

5.2 I forbindelse med levering af produkter, du har købt hos Lidt Sundere, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer og specifikke leveringsvalg videregives til GLS, DAO PostNord, en af vores leverandør ved levering direkte fra leverandøren, eller en anden transportør.

5.3 Når du gennemfører betalingstransaktioner på lidtsundere.dk, sker dette via Lidt Sundere’s samarbejdspartner Nets.

5.4 Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens artikel 45. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til databehandlere uden for EU, herunder f.eks. Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc sikres endvidere ved iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

 1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på vores hjemmeside, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
 2. Af hensyn til reklamation mv. skal oplysninger om dit køb gemmes i overensstemmelse med bogføringslovens regler, jf. § 10 (5 år)
 3. Oplysninger indsamlet om din brug af vores hjemmeside slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i 1 år
 4. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til Club Lidt Sundere slettes, når dit samtykke til Club Lidt Sundere trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, se punkt 1.

8.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

8.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

8.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

8.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

8.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9 Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Senest opdateret d. 26 september 2023